onsdag 6 februari 2013

Medborgardialog ... snart!


”Gnesta kommun satsar på medborgardialog” … kunde vi läsa i kommuninformationen …”Gnesta kommun vill utveckla dialogen med medborgarna för att stärka den representativa demokratin.”

"Kommunen har definierat några tänkbara områden för medborgardialog och som exempel kan nämnas Översiktsplanen, centrumförnyelsen och utvärderingsgrupper inom kultur- och tekniknämnden ansvarsområden (t.ex. gator, grönområden, idrottsanläggningar och kultur)”

I går var jag med på mitt andra möte, jag var inte med från start, i ”Styrgruppen för projekt medborgardialog”, mycket syfte, mål, principer och checklista. Nu ska aktuella nämnder informeras … ja, det finns mycket att prata om!

Men snart ska vi väl börja med översiktsplanen och centrumförnyelsen!?

Inga kommentarer: