torsdag 28 februari 2013

Ett år efter motionen ... hur blev det?

I Backspegeln ...
För ett år sen var min motion om
”Aktivt samarbete mellan Grundskolan –Högskolan”,
uppe på agendan.

 Motionen bifölls
”Bifalla motionens intentioner om samarbete med högskolan, men med reservation för att utformningen av samarbete kan se annorlunda ut.”
När jag nu försöker hitta vad man gjort, hittar jag att … man inte gjort någonting alls för att förbättra! I årsredovisningen kan jag läsa …:

”Inget samarbete sker i dagsläget med högskolor och universitet, vilket givetvis är en brist eftersom vi strävar efter att fler ska söka högre utbildning.”


När jag sen läser vidare i årsredovisningen för 2012 …
*”Vi behöver åter igen upparbeta kontakter med universitet och högskola för ett fortsatt samarbete, exempelvis genom informationstillfällen och studiebesök.

*Insatserna måste riktas såväl till gymnasieelever som elever studerande på vuxenutbildningen.

*För att redan i tidig ålder väcka intresse för högre studier behöver också aktiviteter genomföras på grundskolan i samband med exv praoaktiviteter och inför gymnasieval.


OM jag nu, varit ordinarie ledamot i kommunfullmäktige skulle jag ha ställt frågan

* Varför gör ni inte det ni sa att ni skulle göra?

Inga kommentarer: