lördag 26 december 2009

Alltid med eleverna i fokus

”Dubbla budskap, dels om att det finns för lite pengar, vilket sedan ändrades till att det var en omorganisation som skulle förbättra kvalitén i skolan.” … skriver Kajsa i sin blogg

Hur kan en nämndledamot uttrycka sej så slarvigt!

För det första … alla elever och deras kunskaper sätts alltid i första rummet, tro aldrig något annat. Det politiska beslutet om omorganisationen i grundskolan i Gnesta utgick ifrån förslag från våra kompetenta rektorer.

Med elevernas bästa för ögonen diskuterades förslaget vid många möten, innan det presenterades. Även vi inom Alliansen hade diskuterat och funderat över den föreslagna omorganisationen. Vi politiker ansvarar för att eleverna uppnår sina mål, även i en krympande ekonomi..

För det andra … kan man i dokumentet vi delade ut den 11 maj läsa att det är vår övertygelse att det blir bra för eleverna:
- ca 6 miljoner mindre budget …
- en klart uttalad vilja att ha minst en skola i varje tätort
- förslag att år 4-6 i Ytterskolorna flyttas till Gnesta tätort
- elevantalet i år 4-6 är litet i ytterskolorna, innebär en dyr organisation
- förändringen var planerad till hösten …
- ”För barnen är det vår övertygelse att det kommer att bli bra.”

Alla beslut inom skolan görs för elevernas bästa. Tro inte annat! Och det finns ingen efterkonstruktion, jag kan faktiskt inte förstå att så få läste det dokument som delades ut till alla föräldrar och till all personal den 11 maj 2009!

Inga kommentarer: