tisdag 15 december 2009

Årets sista kommunfullmäktige

Flingorna faller, kylan är på väg och vi hade årets sista kommunfullmäktigemöte. Vi startar en timme tidigare för att ha julavslutning. Skinkmacka och småvarmt. Ett trevligt sätt att avsluta året med lite allmänt prat.

Utdelning av Kulturpris, miljöpris, ungdomsledarpris samt pris för vinnande namnförslag på gångbryggan. Tre duktiga ungdomar, SM-guldvinnare fick stipendium.

Första ärendet på dagordningen. Ett i mitt tycke okomplicerat ärende som handlar om ekonomiska styrprinciper. Det läses innantill i handlingarna och yrkas avslag utifrån det. Nästa i talarstolen är undrande och avstår från att vara med och besluta. Kommunalrådet förklarar och biträds av Socialnämndens ordf. som säger att Det utgick ett påbud – att vi skulle spara drygt 9 miljoner – då kan vi sen inte kalla det ett överskott! Den diskussion som sen utbröt vill jag inte kommentera.

Vi var oense om en tvåöring i den tjugoöriga skatteväxlingen. Vi lägger två öre på kommungemensamt, vilket inte gillades av oppositionen som reserverade sig muntligt. Ett par taxor passerade efter klarläggande och ett ramavtal för fortsatt byggande i Vackerby Hage godkändes.

En motion om salarna på Elektron ska utredas vidare och medborgarförslaget om talarstolen i fullmäktigesalen återremitterades. Sen kom medborgarförslaget om skolskjutsar och skolvägar i Björnlunda, som tar upp förslag inom flera ansvarsområden. Tyvärr har det fallit mellan stolarna eller rättare sagt blivit liggande i något dike! Mellan två nämnder och med Vägverket som tredje ansvarig. Eleverna och deras skolvägar är såklart mitt ansvar och jag ska se till att hitta lösningar på de problem som tagits upp av en förälder.

Efter ett par valärenden och några anmälningsärenden önskade vi varandra

God Jul och Ett Gott Nytt År!

Inga kommentarer: