lördag 12 december 2009

Genusresan - vägen till insikt

Nu fortsätter resan ut i kommunen.

I Gnesta jobbades det intensivt och engagerat under 2006 och 2007 för att tillägna sig ny kunskap och nya metoder kring genus och jämställdhet i förskoleverksamheten.

Nu har vi i Gnesta kommun beviljats utvecklingsmedel för fortsatt arbete, från Sveriges Kommuner och Landsting.

För att ”ta fram hållbara rutiner för jämställdhet i beslutsprocesser, planarbete och utvärdering.”

Inga kommentarer: