fredag 8 mars 2013

Internationella kvinnodagenCENTERKVINNORNA
EN KRAFT FÖR JÄMSTÄLLDHET

EFTER KL. 15:52 JOBBAR KVINNOR GRATIS. VARJE DAG. HÖG TID FÖR LÖN HELA DAGEN! I år fortsätter vi också att medverka i kampanjen 15:52 - Lön hela dagen, som arbetar för att nå jämställda löner. Kontakta gärna en samordnare nära er för att underteckna insändaren till lokalmedia, eller för att delta på lokala arrangemang. Alla kan deltaga i den digitala kampanjen. Inga kommentarer: