torsdag 21 mars 2013

Inskrivna / närvarande barn på förskolorna ...?


Alliansen i Trosa är inte så fixerade vid siffror, som majoriteten är i Gnesta … när det gäller barnantal på förskolan.
I Södermanlands Nyheter i dag kan vi läsa att i Trosa kommun varierar barnantalet.
Exakt hur många barn som varje avdelning kan ta emot varierar. Varje förskolechef bedömer maxantalet utifrån de rutiner kommunen har, gruppens sammansättning, personal och lokaler. Antalet barn som en avdelning kan ta emot kan alltså ändras från år till år.” säger man.

Här i Gnesta kommun är den nuvarande majoriteten sifferfixerad. Vi har exakt lika många barn inskrivna på varje förskoleavdelning, endast två har färre barn av särskilda skäl.
Under Alliansens tid fans förvisso en siffra, men den var inte beslutad på nämnden utan mera en ekonomibaserad riktlinje.
Nuvarande majoriteten har beslutat att det ska vara lika många barn på alla avdelningarna i kommunens förskolor, till och med oberoende av om förskolan är bygd på 70-talet eller om förskolan är byggd på 2000-talet!

En annan ”siffra” är Skolverkssiffran, som enbart visar på antalet inskrivna barn kontra planerad personal.
På bloggen i tisdags skrev jag att vi ”inte heller lura oss själva med siffran för hur många barn som är inskrivna i en förskola, utan som politiker ta reda på hur verkligheten ser ut … ”

Ja, hur ser då verkligheten ut i Gnesta?  
I Trosa har man, enligt SN, konstaterat att när man ställer antalet närvarande barn mot antalet närvarande anställda är siffran betydligt lägre än den Skolverket redovisar.

På måndag har vi Barn- och utbildningsnämnd, då ska jag ställa frågan … ”vi har i handlingarna hur många barn som är placerade på våra förskolor, men hur många barn är närvarande under t.ex. en fjortondagarsperiod på förskolorna i vår kommun?”

Inga kommentarer: