torsdag 28 mars 2013

Tyvärr väljer förskolan bort ...Redan i mitten av november lyfte jag frågan i nämnden, den gången gällde skolkort och luciafirande … nu gäller det hur man ska uppmärksamma påsken i kommunens verksamheter. Att låtsas som om inte påsken finns har valts på ett par ställen, i stället för att uppmärksamma.

Vi är många som inte förstår tankegången … det borde vara självklart att när man har ett välkomnande förhållningssätt, inkluderar det allas högtidsdagar. 

När jag lyfte frågan förra året kan jag inte påstå att det blev en diskussion där alla nämndledamöter var med. Svaret, som jag minns det, blev att vi har en likabehandlingsplan som vi följer … 

”Den lokala likabehandlingsplanen kompletterar Gnesta kommuns övergripande likabehandlingsplan. Ansvarig för upprättande, genomförande och uppföljning av den lokala planen är rektor. Elever eller barn, föräldrar och personal ska alla vara delaktiga i arbetet kring planen.”… så börjar en av våra lokala likabehandlingsplaner.

Tyvärr har det visat sig att föräldrarna inte varit med och diskuterat, åtminstone inte det stycke som handlar om förskolans förhållningssätt till våra högtider. Så just nu finns det många upprörda känslor, helt i onödan!

Själv tycker jag att det är olyckligt att vi, föräldrar, personal och politiker, inte haft diskussioner och kommit överens om hur vi ska tolka våra styrdokument. Som det är nu är det upp till chefen för förskolan att bestämma!!!

Men frågan är nu lyft i föräldragruppen, i Barn- och utbildningsnämnden och har även i dag uppmärksammats av Södermanlands Nyheter. Jag hoppas att vi nu alla kommer att ha en diskussion och sen kommer överens om hur vi vill ha det här i Gnesta.

Inga kommentarer: