fredag 22 mars 2013

De blå lådorna ...


Här får ni en länk där ni kan se alla dessa fantastiska teman som finns i blå lådor. Jag har varit med från start och kände direkt vid NTA-projektet och mitt första möte på Kungliga Vetenskapsakademin  … att de här ”är något fantastiskt och kommer att ha betydelse för våra elever”. 

Hittar ingen länk till Södermanlands Nyheter, som i dag skriver om att ”Blå lådor har gett utdelning i skolan”. Hitta en tidning och läs …
De första Blålådorna var framtagna för låg- och mellanstadiet. Sen dess har det fyllts på med lådor både för högstadiet och för förskolan.

”Kungliga Vetenskapsakademin och Ingenjörsakademin är de två akademier som står bakom tankarna och organisationen av NTA i Sverige. De har naturligtvis en viktig uppgift i att faktagranska allt material och att ge det en spegling av det vetenskapliga arbetssättet.
Men en ännu större uppgift är att verka så att NTAs alla kommuner, friskolor och pedagoger känner att de är en del av en akademisk naturvetenskaplig omvärld.”
Alla ni som får möjlighet ”att titta i lådorna”, ta den möjligheten … jag förstår att de är populära! Till och Barn- och utbildningsnämnden har fått prova på … tillsammans två och två byggde vi ”en vagn med fyra hjul, som från en ramp skulle kunna rulla en meter”.
Vi fick godkänt!

Inga kommentarer: