lördag 9 mars 2013

Och vem ska vara den goda fen?


”Gnesta kommun vill satsa en miljon på barn och unga” … kan vi läsa i Södermanlands Nyheter.

Visst är det bra, men det här är inga nya pengar och egentligen inte majoritetens satsning! Den som läser kommunstyrelsehandlingarna måste ju undra, för där kan man se att det som nu kallas Social investeringsfond är egentligen ett nytt namn på pengar som vi i Alliansen fått igenom.

Pengarna är avsatta i tidigare bokslut … för arbetslösa ungdomar, för tidig rehabilitering och för tidiga insatser på hemmaplan … och som den nuvarande majoriteten inte använt! Vilket ha upprört oss i Alliansen! 

Nu byter pengarna namn och blir majoritetens hjärtefråga … 

Beslutssatser för Social investeringsfond:
1.     En social investeringsfond införs för att främja kommunens arbete med tidiga insatser för barn och unga.
2.     Uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att ta fram riktlinjer och kriterier för hur den sociala investeringsfonden får användas.
3.     Använda en miljon av tidigare avsatta medel från bokslut 2010 och 2011 till den sociala investeringsfonden.

Man lägger nu de icke använda pengarna i en fond, vi får se om fen kommer att dela ut endast avkastningen eller även delar av fonden …

Inga kommentarer: