tisdag 19 mars 2013

"Föräldrar vill ha mindre barngrupper ..."... läser jag i Södermanlands Nyheter och i artikeln, som är en blandning av nytt och gammalt, sägs att barngrupperna har ökat.

Lite historik kan vara bra, vi hade färre barn i barngrupperna 2006 – 2008 än vad vi har nu!
 
Det blev finanskris, och det inte bara i Sverige. Vi i Alliansen tog ansvar för kommunens ekonomi och bl.a. höjdes barnantalet. Från en i Gnesta låg nivå, jämfört med gruppstorlekar i förskolan i övriga landet … med två barn i varje grupp.

Höjde från 14 barn i gruppen till 16 barn, tillsammans med 3 vuxna. Det är ju så här vi mäter … och Skolverket sätt att redovisa är ”Inskrivna barn per årsarbetare”.
MEN hur ska vi egentligen mäta barns trygghet, ska vi vara så fixerade vid gruppstorlekar och inskrivna / årsarbetare? 

Jag tycker att vi borde ta in fler parametrar i vår bedömning? Som exempelvis hur lokalerna ser ut? När de är byggda? Och inte heller lura oss själva med siffran för hur många barn som är inskrivna i en förskola, utan som politiker ta reda på hur verkligheten ser ut …
… vi politiker borde vara ute i verksamheten mycket mera, borde kunna gå in och hälsa på när som helst … utan att det blir så krångligt som det blev den gången och vi beslöt att ta bort möjligheten till spontanbesök!

Inga kommentarer: