onsdag 5 september 2012

För att förklar´ för oss som int´ begrep ...

… på Kommunstyrelsen i måndags, kom en förklarande text i media! Hm ...

Förvaltningen tyckte att Centerpartiets motion hade bra förslag … men se det kunde inte majoritetspolitikerna ge sig till att tycka!
Utan de … sa att det där som finns i Centerpartiets motion har vi redan tänkt fast vi inte har skrivit just så någon stans … men vi kommer att göra en långsiktig plan och en strategi nästa år och ”Motionen anses besvarad”.
Centerpartiets motion:  
Långsiktig plan för gång- och cykelvägsnätet i Gnesta kommun

·        En långsiktig 10-årig investeringsplan, för utbyggnad av gång- och cykelnätet i hela kommunen, upprättas

·        En likaledes långsiktig drift- och underhållsplan för, såväl befintliga som tillkommande objekt, upprättas

·        Att planen hålls levande och revideras regelbundet, exempelvis var mandatperiod

Centerpartiets tre punktsatser är BRA, klara och tydliga … majoriteten kan köpa dom. Men i stället ansågs motionen besvarad, på KS, genom att ge ett uppdrag till två förvaltningar, som ska göra en plan nästa år! Hm ...

Inga kommentarer: