tisdag 18 september 2012

Om svar har anhållits ...!

Redan förra året frågade jag hur man i den nuvarande majoriteten tänkt uppfylla sitt strävansmål, att minska antalet barn i förskolans barngrupper per personal. Rent praktiskt?
I går på KF sa vice ordförande i nämnden att de nu uppfyllt målet … antalet barn i förskolans grupper har sänkts. Men blev svaret skyldig när jag undrade … hur det ser ut nu.


På presidiet bad jag att få med i delårsrapporten, hur många barn det nu efter sänkningen var inskrivna i förskolegrupperna. Handlingarna till Barn- och utbildningsnämnden kom i fredags, utan gruppstorlekar, tyvärr också med en felaktig ekonomidel. Så på Kommunfullmäktigemötet i dag frågade jag hur man gjort gruppsänkningen.
Om det nu är färre barn inskrivna i förskolan i Gnesta kommun? Och man har alla avdelningar kvar? Då blir det ju färre barn på varje avdelning, med samma personal? Eller?
För om det hade funnits lika många förskolebarn nu som i våras, hade den nuvarande majoriteten varit tvungna att öppna 1,5 ny avdelning. Då hade det varit knivigt att få de två miljonerna att räcka till nya lokaler och personal.
De två miljonerna ligger i barnpengen, så har de gjort hela året och nu när barnantalet sjunker … Då kommer den nuvarande majoritetens satsning!
Sen var det Centerpartiets motion, som jag tidigare tagit upp, med förslag om att göra en långsiktig plan för utbyggnaden av gång och cykelvägar.
Då … fick vi veta att vi i oppositionen inte ska skriva motioner … om så´nt som majoriteten redan tänkt!
* Fast det är tvärs om! För när det anlades en cykelväg utmed Maskinvägen, där det finns en nästan bilfri parallell gata, uppfattade vi att det inte fanns någon uttänkt plan för cykelvägar.
Men i går fick vi veta att miljöpartisterna har haft en cykelstrategi i sina huvuden … länge, den som man nu hänvisar till i sitt svar!
MEN … Man kan inte i ett motionssvar, som svar, hänvisa till något som inte finns. Och därmed anse att motionen är besvarad!
På agendan i går fanns också Framtidsplanen för nästa år … här kan ni läsa Alliansens satsningar. Nästa månad kommer nämndernas detaljbudgetar, jag återkommer då till Barn- och utbildningsnämndens …

Inga kommentarer: