onsdag 19 september 2012

Som man frågar får man svar ...!

I går startade vi i Gnesta, tillsammans politiker och tjänstemän, det som ska utmynna i … att vi i får fler och bättre medborgardialoger. Efter att vi lyssnat till Kjell-Åke Eriksson från SKL kan man konstatera att det finns många metoder vid dialoger. Ja, det är inte så enkelt som man i förstående kan tro.

Förra mandatperioden startade s.k. Framtidsmöten i Laxne, Stjärnhov och Björnlunda. Resultaten har blivit lite olika, här en länk … Vi har också haft Rådslag ett par gånger och ett större möte om Byggnationen i Gnesta centralort. Positiva erfarenheter och en del som kan bli bättre … tillsammans kan vi förbättra.
Översiktsplanen och Centrumförnyelsen mellan Rondellerna måste vara idealiska att ha dialog om … alla som vill får vara med och tycka. Det kommer att bildas en styrgrupp som kommer att planera framtida Medborgardialoger.
Ungdomsfrågor, det måste vara en perfekt dialogfråga! Vi har ju under åren gjort flera försök att starta ”Ungdomsråd”, eller vad vi nu vill kalla det, så jag hoppas nu att arbetsgruppen ger möjligt till en medborgardialog om ungdomsfrågor!

Inga kommentarer: