måndag 3 september 2012

"Man köper vår motion, men ger oss inget kvitto!"

Dagens kommunstyrelse styrdes med fast hand av vice ordförande, kommunalrådet är i Boston på semester ... besluten blev olika, inte alltid som majoriteten hade tänkt.

På KS i juni tog vi beslut om att vi i dag skulle få veta hur Barn- och utbildningsförvaltningens åtgärder för att hålla budget såg ut … ”det skulle nog ordna sig” …
Ett ärende som utlöste en ibland hetsig diskussion, var ärendet att ge kommunchefen i uppdrag att göra en översyn av Kultur- och teknikförvaltningens organisation … vi i oppositionen saknade dessutom en rapport, en översyn av Chill skulle göras enligt beslut på Kommunstyrelsen i juni.
Rapporten finns inte! Och dagens utredningsförslag till kommunchefen saknade politiska direktiv! Självklart ska en omorganisation diskuteras i en grupp där alla politiska partier är representerade, för att man ska hitta en lösning som blir hållbar över nästa val … det var inte självklart för alla att frågan skulle hanteras i samförstånd. Var är demokratin …?
Efter ibland hårda ord och interna överläggningar enades vi om att avslå hela ärendet … återkommer!
Sen var det de´ här med motioner … ”Motionen anses besvarad”, det kan ju egentligen betyda vad som helst! … och bara den texten skrev majoriteten när FP föreslog en Miljö- och Naturmässa i Gnesta. ”Motionen anses besvarad”, med vad? Den som inte vet att det kommer att anordnas en miljömässa, måste undra när den enda beslutssatsen är att man redan svarat … VADÅ?
Vi som är vana att läsa kommunala handlingar uttrycker oss ibland kanske kryptiskt … när nu KD i en motion önskar en rondellvid Stop, får man till svar att ”Frågan om en rondell belyses i kommande förslag till utformning av den östra infarten”! I och med det är rondellfrågan besvarad … Blir det lyse? Kommer vi att få en rondell eller inte? Kanske tycker majoriteten inte att det är nödvändigt, i deras plan har rondellen prio nr: 6.
Nästa motion var en C-motion om att göra en långsiktig plan för gång- och cykelvägar. Majoriteten tycker att vår motion är bra, men tro inte att de bifaller motionen! De hänvisade i stället till vad de skrivit i framtidsplanen om att bygga gång- och cykelvägar. En summa är satsad och till den ska man ”arbeta fram en cykelstrategi”, och nu har man har även tänkt göra en långsiktig plan, men inte blev vår motion bifallen. NEJ, ”motionen anses besvarad” … som vanligt! Jag reserverade mej mot beslutet … jag anser att om man köper vår motion ska vi ha kvitto!
Ett planprogram för norra Gnesta tätort ska ut på samråd. Förvaltningen har tagit fram ett förslag. Svar inne innan 1 december … glöm inte och läs, Här t.ex. …
Upphäva riktlinjer för – representation, minnesgåvor och uppvaktningar m.m. skulle vi göra utan att det fanns något nytt skrivet … man skulle skriva, tjänstemännen skulle ta fram … ärendet blev återremitterat!
Slut för i dag … några åkte till Laxne på Framtidsmöte … jag åkte hem, hämtade en traktor som skulle köras till ett annat gärde.
Livet är omväxlande J

Inga kommentarer: