fredag 7 september 2012

Här kommer vår ... AGENDA FÖR LANDSBYGDEN 2012

Ett Hållbart Val

Centerpartiets landsbygdspolitik handlar om att tillvarata landsbygdens unika potential.
Vi vill se en hållbar politik för framtiden, där vi stärker människors möjligheter att bo, leva, jobba och driva företag i landets alla delar.

En robust infrastruktur, tillgång till service samt ett starkt företagsklimat är tre grundbultar i en sådan utveckling.


Sedan maktskiftet 2006 har det skett mycket positivt för landsbygden. Kostnaderna för att anställa har sänkts, jordbrukets konkurrenskraft har stärkts, det har blivit lättare att bygga på attraktiva områden, infrastrukturen har fått historiskt stora tillskott och den förnybara energin bara växer och växer.
Men vi i Centerpartiet vill mer.

Inga kommentarer: