fredag 14 september 2012

"Få av Gnestas unga pluggar vidare"

I går presenterade Högskoleverket ny statistik för regeringen, den visar på hur stor andel av gymnasieeleverna som går vidare till Högskolan.

Gnestas siffra är låg, endast fem kommuner i Sverige har lägre … läser i Södermanlands Nyheter: ”Gnesta ligger även i botten i jämförelse med de övriga sörmländska kommunerna. I Trosa pluggar 40,8 procent vidare, i Nyköping ligger siffran på 37,5 och Oxelösund 34,6.”
Alla måste inte gå på Högskolan, men eleverna ska vara medveten om vad man väljer bort.
Många av oss har aldrig varit på en högskola, varit på en föreläsning och har heller ingen närstående som kan berätta. Centerpartiets MOTION, som vi lämnade in i november 2011, har konkreta förslag:
1.     De studenter som gör praktik i kommunen besöker klasser på mellanstadiet.
2.     Representanter från Mälardalens Högskola och Södertörns Högskola inbjuds till grundskolan för att prata om/för utbildningsmöjligheter på skolorna.
3.     Låt även hela grundskoleklasser åka till Högskolorna för att på plats se och få information om framtida utbildningsmöjligheter.

… förslag som sågades av majoriteten SVMP!
Men man biföll ”intentionerna”! Man ville som vanligt göra på sitt sätt, men ingen vet hur?
Ser nu i SN att förvaltningschefen säger ”att man har jobbat hårt och tycker sig se en ljusning i och med att fler nior valt studieförberedande program”.
”Vi har haft samarbete med Högskolan, men det kan utökas” … sägs också i bladet. Jag ser fram emot att få veta HUR?
I Södermanlands Nyheter finns även en kommentar från en läsare: … ”I statistiken finns inte de ungdomar med som pga av studierna flyttar till orter med högskola, och som måste skriva sig där. De ingår ju sedan i de orternas statistik och inte i uppväxtortens.”  
Jag har själv använt det argumentet, men det håller inte eftersom ... så är det för alla som har längre väg till Högskolorna. Vi måste tänka om, inte hitta på skyll utan vara mer aktiva under grundskoletiden … och visa på vad Högskolan kan ge eleverna.

Inga kommentarer: