tisdag 10 juni 2014

Anpassningsbeslut ...

Budgeten är inte i balans, det kan bli ett minusresultat vid årsskiftet. Fast ingen i majoriteten tycks tro det ...
Enligt tidigare beslut ska vi "i juni presentera åtgärder för att få en budget i balans". Nästa vecka klubbas anpassningsförslagen ... som är förvillande lika besparingsförslag ;-)

Inga kommentarer: