torsdag 26 juni 2014

Jag vill ha, Smedsta Skolmuseum kvar ...!

Det har sagts så mycket om kyrkans avyttrande av Smedsta Skolmuseum, kanske hälften är sant. I går var det en annons i Södermanlands Nyheter. 
Kyrkan säljer skolan trots att den en gång var en donation till kyrkan.
Jag undrar varför kyrkan inte i sin tur donerar Smedsta Skolmuseum till Hembygdsföreningen? En förening som har lagt ner åtskilliga timmar på att rusta upp skolan i dess nuvarande skick? Nej, DÅ säljer man skolan till högstbjudande!
Om kyrkan behöver pengar ... sägs att kyrkan äger torp, som finns köpare till, men där säger man nej till försäljning, man låter torpen stå och förfalla i stället. Sant/eller falskt? De´ vill jag gärna veta mera om.

Nej, kära Frustuna Församling, dit även jag betalar skatt, låt oss få ha kvar Smedsta Skolmuseum till kommande generationer!

Inga kommentarer: