måndag 23 juni 2014

"Rökfri arbetstid"I dagens Södermanlands Nyheter kan vi läsa att kommunen nästa år ska införa ”Rökfri arbetstid” … utifrån en motion från Alliansen:

Vi föreslår därför:
att   Gnesta kommun snarast möjligt inför rökfri arbetstid
att   Gnesta kommun som arbetsgivare stöttar medarbetare som önskar sluta  
        röka genom att erbjuda rökavvänjningsstöd.

 Gnesta 2013-01-30
Alliansen i Gnesta
genom Ann-Sofie Lifvenhage (M)

HÄR kan Ni läsa hela motionen.
                                                                                      

Inga kommentarer: