måndag 30 juni 2014

Hur är datumet och tiden i vems utkorg?Gnesta kommun får antagligen inga pengar till fler Förstelärare, jag har skrivit om det tidigare och skulle inte ha skrivit mer … om det funnits ett ansvarstagande från förvaltningschefen, som sände in ansökan och inte förvissat sig om att den kommit till Skolverket före första mars, i dagens Södermanlands Nyheter.

-          ”Enligt vår uppfattning skickades den in i tid. Det finns en möjlighet att vi kan ha gjort en miss, men jag bedömer att jag inte skulle ha haft en kopia av ansökan sparad i datorn om vi inte fullföljt processen, säger skolchefen Monica Harlin.”

Enligt SN handlar det om 600 000 kronor, tidigare har funnits uppgift om att summan är nästan en miljon, som fanns att ansöka om. Sant/falskt?

Inga kommentarer: