tisdag 3 juni 2014

Money, Money, Money ...

Nu är det tisdag kväll. På eftermiddagen kände jag att det var så mycket som borde göras just nu att jag ställde mej och bakade bullar! De är goda och nästan alla ligger i frysen. Diskbänken som ett bombnerslag.

Men vad jag har hunnit och vad kul det varit … så vad gör det om köket är lite rörigt och papper huller om buller på köksbordet. I går kommunstyrelse med många viktiga ärenden. Ekonomiska redovisningen, som i går var så krångligt skriven att jag är osäker på om ens majoritetens ledamöter var helt på det klara hur stort underskottet är.
Därutöver saknas besked om en förväntad återbetalning av AFA-premier, som har budgeteras med 5 mkr, denna post påverkar också prognosen negativt” …
Negativt är för mej -, men det fanns flera som sa att det var +. Ja, i alla fall inte minus! Och så var det de´ här med avvikelse, som kan vara både plus och minus!
Nästa gång vi kan få besked är på kommunstyrelsen den 8 september … sex dagar före valet! Visst blir man misstänksam!
Beslut togs om en Cykelplan för Gnesta kommun, med en numrerad prioriteringslista som man kanske tog i en annan ordning om det var så att man skulle åtgärda något i närheten för då gick det ju på nästan samma besvär. Så listan var ganska preliminär och om vi i oppositionen ville ha en annan prioriteringsordning blev det svårt att reservera sig eftersom majoriteten ju inte visste i vilken ordning de olika projekten skulle genomföras. Men siffror hade alla projekten.
Och så var det nytt Arvodesreglemente, som diskuterats hela den här mandatperioden … nästan alla sa ja, kommer upp på KF den 16 juni.
Sen åkte jag till Flen, till en träff för alla som finns med på Centerpartiets Landstingslista. Så i morse till Frejaskolan där eleverna jobbar med Hållbar Utveckling. Å, så mycket spännande som är på gång … en härlig stämning, där alla var delaktiga.
För ett år sen, den 3 juni 2013 tog vi beslut på Barn- och utbildningsnämnden om att ta i anspråk de reserver som finns inom förskola och grundskola. Och att samtliga chefer uppdras av förvaltningschefen att se över och anpassa sin organisation till den budget som avser andra halvåret 2013 för att stå bättre rustade inför 2014.
Nu har det gått ett år, det är juni 2014 … den 18 juni ska vi ha Barn- och utbildningsnämnd. Då ska vi ta beslut om förändringar för att inte underskottet ska öka!!!
Jag läser i maj-handlingarna … Inför höstterminen kommer bemanningen i grundskolan vara anpassad till elevpengen som utbetalas för höstterminen. Att förändra organisationen är svårt under pågående läsår, vilket medfört att endast mindre förändringar har kunnat göras under våren.
Vem har sagt att det är lätt att anpassa en verksamhet, när man tidigare har levt över sina tillgångar. Men det är nödvändigt, man kan inte bara fortsätta att leva upp pengar som man inte har. 

Inga kommentarer: