torsdag 19 juni 2014

Sista sammanträdet innan sommarlovet ...

Någon rättar till så Barn- och utbildningsnämnden fortlever, lägger in sammanträden på kommunens Hemsida … ;-) Nämndsammanträdet i en nästan tom Frejaskola, sommarlovet har ju börjat … den sedvanliga godispåsen lättar upp stämningen, tack Karin!

Som det ser ut just nu kommer det att finnas 30 barn färre i förskoleverksamheten till hösten. Från oppositionen undrade vi över … om de tänkt stänga eller säga upp personal. Nej, inget skulle stängas …, men icke fast anställd personal kommer inte att få fortsatt anställning. Det pratades om vikarier … Helårsprognosen visar fortfarande på ett minus. Dock har det halverats.

Bekymret är grundskolan som enligt prognosen har - 2 5000 000 kronor till årsskiftet.

Åtgärderna, som ska ge en budget i balans, fanns med som ett särskilt ärende. ”Man ska göra en översyn och återkomma efter valet”!

Övergripande Likabehandlingsplan klubbades. Nu ska verksamheterna jobba med den och skriva egna lokala planer, som kommer att skickas till oss politiker. Viktiga dokument som skrivs efter en mall, men säkert inte kommer att bli lika. Intressant läsning, helt klart!

Uppföljningen av investeringsbudgeten vållade en del diskussioner. Frågan är fortfarande om de planerade investeringarna ska upp för beslut på nämnden eller inte.

Förstelärare … vi har tre i Gnesta kommun sen tidigare. Det blir inga fler i höst eftersom ansökan om nästan en miljon kronor ”försvann”.
Skolverket fick inte in vår ansökan inom stipulerad tid och Gnesta får inga pengar! Skolverkets beslut går inte att överklaga.

Inga kommentarer: