tisdag 10 juni 2014

Den så viktiga Likabehandlingsplanen

I går var en arbetsfylld, intressant och trevlig dag som avslutades med att vi åt klockan tio, både lunch och middag. Förmiddagens presidium i Barn- och utbildningsnämnden lämnade en del frågetecken efter sig. För kort om tid lämnar också frågetecken.

Den Övergripande likabehandlingsplanen är omfattande och detaljrik, 22 sidor i presidieversionen. Inledning, definitioner och begrepp, uppdrag och ansvar … och en fjärde punkt: Likabehandlingsarbetet inom nämndens verksamheter som innehåller hur arbetet ska gå vidare, men med finns även lagtext, statliga styrdokument och en beskrivning av diskrimineringsgrunderna.
Den Övergripande planen ska revideras varje år och den lokala planen, som alla enheter måste ha, ska utvärderas varje år och man ska också anta en ny plan.
Nämnden har det övergripande ansvaret, vi kommer mer noggrant följa arbetet med och utvärderingarna av de lokala planerna.
Nu gräsklippning ... återkommer med mer från gårdagen!

Inga kommentarer: