tisdag 10 juni 2014

Chill ...

Chill är vår ungdomsgård här i Gnesta, som ligger centralt i samhället i den gamla telestationen. Tjocka väggar så inga ljud tar sig igenom, varken utifrån eller inifrån ;-)

Vi har ett måldokument, en handlingsplan för Chill. Där det även finns öppettider. När dokumentet togs på KF togs en extra beslutssats om att BoU-nämnden skulle återkomma eftersom vi politiker ville ändra på öppettiderna. Det tydliggjordes att det handlade om mera öppet på helgerna när ungdomarna är lediga från skolan. Majoriteten  formulerade beslutssatsen.

Men sen bryr majoriteten sig inte, man låter bli att ta upp ärendet helt enkelt. Det har gått över ett halft år!
På Marknadsdagen var Chill stängt, när man borde finnas ute bland ungdomarna och även ha lokalerna som kaffestugan. När jag påpekade detta, svarade ordförande "att det var ju lördag och då har Chill stänkt, det har vi beslutat i KF. Så vi gjorde inte något fel."

För mej är det självklart att personalen ska finnas för våra ungdomar och Chill ska vara utgångspunkt för nattvandrade föräldrar. Vi har ansvar för våra ungdomar. Stödja, hjälpa och vara till hands!

DESSUTOM kommer Chill att ha stängt hela juli, "då är ju ändå ungdomarna på semester". Är det sant? Är alla ungdomar på semester?

Gör i stället som gjordes för några år sen, sommarjobbande personal tog badhusen tillsammans med icke bortresta ungdomar till Klemmingsberg. Spelade bollspel och badade tillsammans några timmar, bra verksamhet!!!

Självklart ska kommunen ordna någon form av organiserade aktiviteter, det är vi absolut skyldiga våra ungdomar!

Inga kommentarer: