lördag 28 juni 2014

Medborgardialog, ett projekt ...Medborgardialog, visst låter det bra. Ett projekt där man jobbar efter vissa ”mallar”. Jag och Ann-Sofie Lifvenhage sitter med i styrgruppen. Thuleparken har varit det hittills bästa medborgardialogsprojektet. Där har kommunen verkligen försökt nå alla.

Sämre var det då med Simhallen. Det har varit några möten, med olika grupper … men skillnaden är att det saknats dialog i dess rätta bemärkelse. Medborgardialog tar tid, fodrar mycket för- och sammanställningsarbete … men är värt besväret. Det är absolut viktigaste är att alla känner sig delaktiga och får förståelse för andras synpunkter
.
Alla grupper kan inte få allt, men alla kan få något! Och, alla lyssnar på alla. Dialog helt enkelt!

Dialog kan också ske per post, om politikerna/kommunen svarar! … inom två dagar har KS beslutat.
Ett som kommit till kommunen, handlar om Smedsta skola där jag i SN kan läsa att kommunstyrelsens ordförande säger ”Vi har väl från kommunens sida inte haft något större intresse av ett förvärv för kommunens räkning.” Senare i texten kan jag läsa att …”Det har uppenbarligen brustit i kontakten mellan Hembygdsföreningen och kommunen …”

Brevet är instämplat den 14 april 2014 i kommunen. Det gick även ett brev till Kultur- och tekniknämndens ordförande i samma ärende. Man ville ha svar på kommunens syn på värdet av att ha tillgång till den gamla skolbyggnaden.

Jag vet inte om Hembygdsföreningen har fått skriftligt svar nu, de fick i alla fall inget inom de stipulerade två dagar. Och någon medborgardialog, i betydelsen att man pratat med varandra har det tydligen inte varit. Men nu ska det ske! I elfte timmen …

I morgon är det visning inför försäljningen …

Inga kommentarer: