lördag 16 juni 2012

Beslutad uppföljning per mail ...

I går per mail fick Barn- och utbildningsnämndens ledamöter den ”Ekonomiska uppföljningen” med avvikelser mot budget, efter maj månad.

Grundskolan: … ”Åtgärder för en budget i balans inom verksamhetsområdet pågår och förväntas ge resultat till höstterminen. Verksamhetsområdet beräknas överskrida budgeten med 1 mkr.”
Nästa möjlighet för oss i oppositionen att få information om det ekonomiska läget är i Delårsrapporten på nämndmötet den 23 september …
Grundskolan i Gnesta får elevpeng, samma peng till kommunala som fristående skolor. Grundskolor med mindre än 50 elever får dessutom ungefär 10 000 kr extra till varje elev i skolan.
Efter april låg grundskolan back med 1 738 000 kronor, en summa som ökat till -2 961 000 kronor efter maj. En ökning med 1 223 000 kronor på en månad. Som 2:a vice ordförande har jag ingen som helst information om de åtgärder som görs, men hoppas att vi kommer att kunna se resultatet av åtgärderna i september.
I den nuvarande majoritetens Framtidsplan kan man läsa: ”Så snart en avvikelse befaras eller har konstaterats är nämnden skyldig att vidta åtgärder inom ramen för sina befogenheter så att budget kan hållas. Detta innebär att förvaltningen samtidigt som det befarade underskottet redovisas för nämnden ska ge förslag till hantering av underskottet.” skrev jag i en tidigare blogg.
På kommunstyrelsen ansågs att om man tror att man kan hålla sig inom 235 000 000 kronor 2012, behöver majoriteten inte tala om … hur man ska komma tillrätta med underskottet på nästan tre miljoner i grundskolan.
Vi får vänta och se …!

Inga kommentarer: