fredag 15 juni 2012

Jämna fartgränser sparar liv på vägarna ...!


Men, vad menar Ni Trafikverket?
”Att ta bort hastighetsgränserna 50, 70 och 90 skulle kunna spara 30 människoliv varje år på de svenska vägarna och ge marginellt längre restider. Det visar Trafikverkets utvärdering av nya hastighetsgränser som den 1 juni lämnades till regeringen.

Trafikverket bedömer att 40 kilometer i timmen kan ersätta 50 som bashastighet i tätbebyggt område efter en övergångstid på fem år och att hastighetsgränserna 70 och 90 km/tim kan avskaffas på tolv år. Därefter ska de hastighetsgränser som förekommer vara 30, 40, 60, 80, 100, 110 och 120 km/tim.

Enligt Trafikverkets utvärdering leder ett slopande av 50, 70 och 90 till färre allvarliga olyckor och kan minska antalet som dödas i trafiken med 30 personer per år. Därtill skulle det minska trafikens miljöbelastning genom mindre buller i tätorter och något minskat utsläpp av koldioxid.”

Visst förstår jag att sänkt hastighet gör att vi spar liv, men förstår Trafikverket att ”en övergångstid på fem år” och ”att hastigheterna 70 och 90 km/tim kan avskaffas på tolv år” är onödigt lång tid.
Spara liv genom att snabba på …

Inga kommentarer: