fredag 22 juni 2012

"Kasta inte sten när ni sitter i glashus ...!"

”Kommunalråd sågar protestaktion” … kan vi läsa i Södermanlands Nyheter. Sandlåda kallar han oppositionens protest mot den nuvarande majoritetens mörkläggning.
Sen säger han att man genom denna aktion ”… avstår från sitt ansvar för nämndens verksamhetsområde”. Som om man bryr sig om vad vi i oppositionen tycker i olika ärenden!
Min upplevelse är att den nuvarande majoriteten struntar i regler och vad vi tycker … all diskussion är försvunnen. Man bestämmer sig i slutna rum och sen klubbas besluten.
På Barn- och utbildningsnämnden går det för det mesta till så att … vi i oppositionen frågar … förvaltningschefen svarar … ordförande frågar om vi har fler frågor, klubbar sen det framskrivna förslaget. Det är en nyordning som i alla fall inte jag gillar. Ingen dialog precis!
Så var det de där med ansvar … så här är ju beslutet: Så snart en avvikelse befaras eller har konstaterats är nämnden skyldig att vidta åtgärder inom ramen för sina befogenheter så att budget kan hållas.”
Då ställer den nuvarande majoriteten in Barn- och utbildningsnämndens junisammanträde , trots att grundskolans budget ligger nästan 3 miljoner back och inte en enda åtgärd är känd för oss i nämnden. Det kallar jag för ”… avstår från sitt ansvar för nämndens verksamhetsområde”.

Inga kommentarer: