tisdag 19 juni 2012

Beslutsångest ...?

… kommunfullmäktige, kommunens högsta beslutande organ hade i går ett möte som saknar motstycke i kommunens 20-åriga historia.
När ordförande Gert Nilsson kom till punkten ”Godkännande av dagordning” … sa han snabbt … ” eftersom inte alla sidor var medskickade, i Framtidsplanen … tar vi ur ärende 1 och lägger till en fråga på punkt 16, kan vi besluta så?” JA, svarade majoriteten!
Därmed var det klart, rambudgeten för Gnesta kommun 2013, kommer att tas på nästa möte som är i september och därefter tas nämndernas detaljbudgetar.
Jaha … ! … först informerar Johan Rocklind (S) om deltagandet i Sveriges Kommuner och Landstings "Projekt medborgardialog" och i nästa sekund tas hela Budgeten för 2013 ur … utan dialog. Tordes man inte informera, var man rädd för en ekonomidiskussion under rubriken ”Godkännande av dagordningen”?

Det officiella skälet till att Framtidsplanen togs ur, att ledamöterna per post inte fått ut sidorna 19 – 28 är förmodligen inte något problem egentligen, eftersom det oftast är ledamöter som sitter i kommunstyrelsen som yttrar sig i KF. Och I KS-handlingarna fanns alla sidor med.
Fast … när upptäckte majoriteten att sidor saknas och vem tycker att det är oviktigt att följa redan tagna beslut, att rambudgeten ska beslutas på junisammanträdet?
Kanske har vi nu svaret på … hur många som läser handlingarna inför ett möte.
Fast en ledamot meddelade för säkerhets skull, när det gällde ärendet om skolans organisation … att hon läst på!
Fast jag blev fundersam … för när vi debatterade ”extra skolpeng till elever i skolor med mindre är 50 elever”, vilket vi motsätter oss i Alliansen. Vi anser att ALLA elever ska behandlas lika! … får jag av Kukka veta att det inte handlar om byggnader, utan barnens utbildning.
Ja, jag vet att elevpengen är till barnens utbildning …! Elevpeng infördes i Gnesta kommun under min ordförandeskap.


För mej har utgångspunkten hela tiden varit, när det gäller den så debatterade skolfrågan, att alla elever ska ha samma möjligheter … till kunskaper och kompetenta lärare … och kompisar med samma intressen!
Jag kommer säkert att återkomma till den försvunna Framtidsplanen för 2013, som nu ställer till problem för skolan som har en termin i vardera budget. Skolan behöver verkligen i god tid veta hur ekonomin ser ut inför vårterminen 2013.

Inga kommentarer: