fredag 1 juni 2012

Vi skriver interpellationer, motioner och det finns handlingar till kommunstyrelsen ...

... men de får inte Ni se! 
På Hemsidan finns en länk som heter ”Motioner & interpellationer”. Klickar man på den finns två underrubriker ”interpellationssvar 2011” och ”Motioner & interpellationer 2011”.
Men var finns motioner och interpellationer som vi från Alliansen lämnat in 2012?
Den kommuninvånare som går in på hemsidan förleds nu tro att inget lämnats in i år!

Jag tittade nyss på Hemsidan, igen! efter KS-handlingarna. Kommuninvånarna kan inte hitta handlingarna till kommunstyrelsen på måndag, bara dagordningen. Självklart ska man kunna läsa handlingarna i förväg, ringa ”sin” politiker … komma med synpunkter … för att på så vis kunna tillföra kunskap till oss politiker!
Ser fram emot att få en bra förklaring från majoriteten varför man mörkar!
När jag nu i alla fall håller på ... under "sammanträdestider" står det att nästa Barn- och utbildningsnämnd är den 19 juni ... FEL, den nämnden är inställd på grund av ärendebrist!

Inga kommentarer: