söndag 17 juni 2012

Intressant läsning!


Foto som inte har ett dygg med blogginnehållet att göra ...
”För det tredje anser jag att eleven ska få det stöd den behöver under den obligatoriska skoltiden, det är skolans ansvar att eleven når målen. Och när jag ändå håller på och tycker så tycker jag att läsårsdagarna är för få. På vilket sätt gynnas elevens lärande av ständiga uppbrott i form av höstlov, jullov, sportlov, påsklov, sommarlov och diverse andra dagar som splittrar upp lärandet?”

… LÄS HELA ... Marie-Louise Ramevik blogg
Och jag håller med …!

Inga kommentarer: