torsdag 21 juni 2012

Protest ...!


I går tågade Kultur- och tekniknämndens oppositionsledamöter ut från nämndsammanträdet, för att markera avsaknaden av information och diskussion när det gäller förvaltningschefen som slutat sin tjänst. Det finns regelverk att följa … vilket kommunens ”nya” politiker inte tycks förstå. Dessa regler gäller, en kommun sköts inte hipp som happ … utan beslut ska följas.

Det regelverk, som gäller anställda i Gnesta kommun, struntade SVMP i … utan skickade kommunchefen att ringa till förvaltningschefen. Fegt av politikerna, vilket också märktes på nämndmötet i går. Man ville inte diskutera och svarade inte heller på vad nämnden ska spara in på … för spara måste man. Avgångsvederlaget ska betalas ur Kultur- och tekniknämndens budget. Kommer det att tas från föreningsbidrag, vägunderhåll eller … ?

Inga kommentarer: