tisdag 5 juni 2012

Ja, i går var det kommunstyrelse ...

Kanske måste vi tänka om i Gnesta kommun, starta Kommunstyrelsesammanträden tidigare på dagen. Ett sju timmar långt sammanträde ska inte starta klockan 14.00, utan såklart tidigare på dagen.

I andra kommuner har man KS-möten heldag med information på förmiddagen, det blir mera vanlig arbetsdag.
Startade gårdagens möte med ”Eolus Vind AB informerar om vindkraftsetablering vid Ånhammar” … 20 vindkraftverk ska sättas upp på sidorna av sjön Dunkern, i Gnesta och Flens kommuner. Jag kommer att få materialet som visades, digitalt. Hör av er om ni vill att jag mailar över det till er.
På Framtidsplanen 2013 med flerårsplan för 2014 – 2015 hade vi i Alliansen en hel del frågor. Vi ifrågasatte budgetprocessen där vi, under hand, fått väldigt lite sifferinformation. Trots det hade vi en egen budget, med egna satsningar … som jag återkommer till.
Vi undrade över … hur majoriteten hade tänkt med sina investeringar i datorer. Majoriteten kunde inte läsa ut ur handlingarna ”hur de tänkt” … vi kommer att få förklaringarna på kommunfullmäktige. Och ingår datorkostnad i elevpengen? Eller ligger investeringen utanför?
Nästa heta potatis i går var ärendet som togs i april förra året och sen igen, samma ärende förra månaden i BoU, efter att Förvaltningsrätten upphävt beslutet. Nu i KS för att sen gå vidare till kommunfullmäktige. Ja, det gäller såklart omorganisationen inom grundskolan, där den nuvarande majoriteten valt att åter öppna upp för föräldrar att välja ytterskolorna för sina femteklassare.
Vi tycker att det är OK, men inte ok att eleverna i Laxne och Stjärnhov får 10 000 kr mer i elevpeng. Orättvist mot alla andra elever i Gnesta kommun. För att vara tydlig, det är inte endast femteklassarna som får en högre skolpeng, utan ALLA elever i Laxne och Stjärnhov + 10 elever i Fristående skolor. Till en extra kostnad av 1 000 000 kronor. Det framkom också i går, att de tre Ytterskolorna ligger back med 700 000 kr efter april!
Sen var det Ungdomens Hus, eller chill som det nu heter. Utredning efter utredning har gjorts … om man inte gillar utredningsresultatet gör man en ny utredning!
Nu är det annat man inte gillar så nu ska man … ”Ge kommunchefen i uppdrag att göra en översyn av fritidsgården ”chill” både avseende verksamhetens inriktning och målsättning samt dess organisatoriska placering.”
Vi i Alliansen tycker att det är självklart att det är Förvaltningschefen som utreder … så det yrkade Vi … och förlorade voteringen.
Så var de´ det där med handlingarna till Kommunstyrelsen, som kom in först i dag (dagen efter mötet) på Hemsidan. Jag frågade i går, varför? … och häpnade över svaret. ”Vi vill inte att tidningen ska skriva innan beslutet”. Tre personer tog beslutet, oklart på vems initiativ!
Här kan ni hitta handlingarna, om ni vill läsa alla ärenden …


Inga kommentarer: