tisdag 12 juni 2012

Ska SVMP politisera tjänstemannakåren ...?

Har just hämtat dagens Södermanlands Nyheter:
Jag ser en rubrik, läser texten … där uttalar en nämndordförande sig om varför hans förvaltningschef slutar sin tjänst! ”Han säger att det inte är någon specifik händelse som föranlett J. S. avgång utan snarare har med hans arbetssätt att göra.”


Kanske finns det ingen kurs för politiker, där de hade kunnat lära sig att man ska framföra samma skäl officiellt och inofficiellt!
 De skäl man framförde till J.S. var rent förskräckliga, med tydligt personligt påhopp! … som man sände en budbärare att framföra.
Jag har varit med i hela Gnesta kommuns 20-åriga historia, aldrig någonsin har man gjort på det här viset. Sprungit bakom ryggen och burit sig åt … man vet tydligen inte hur man ska arbeta tillsammans politiker och tjänstemän för att föra utvecklingen framåt.
Har den nuvarande politiska majoriteten läst ”Gnesta kommuns personalpolitiska program” …! Där under rubriken Värdegrund:

DRAG - Delaktighet, Respekt, Ansvar i Gnesta kommun - det står vi för!
Värdegrunden är det som kännetecknar Gnesta kommuns chefers, ledares, medarbetares samt förtroendevalda politikers förhållningssätt gentemot varandra och vår omgivning:
Delaktighet - Medverkan i verksamhetens utveckling genom idéer, påverkan och möjlighet till inflytande.
Respekt - Alla människors lika värde. Att lyssna på och bemöta varandra som man själv vill bli bemött.
Ansvar - Att med lojalitet och engagemang arbeta i riktning mot uppsatta mål och i enlighet med fattade beslut. Att se, höra och stödja varandra.

Gnesta kommun - Vår kommun.

Värdegrunden publicerades på Hemsidan 2010-11-24 … det är väl förklaringen till att den inte tillämpas av våra högsta politiker.
Och vad tycker alla våra anställda i kommunen?
Göran Benedicks blogg ... i samma ämne!

Inga kommentarer: