tisdag 19 juni 2012

Nå´n som är förvånad ...?

Nya nordiska näringsrekommendationer lyfter fram helheten i kosten

I dag presenteras förslaget till nya nordiska näringsrekommendationer. Forskare från Norden har gått igenom det aktuella vetenskapliga läget i världen om sambanden mellan det vi äter och olika sjukdomar.
I de flesta fall har den omfattande genomgången inte gett anledning att ändra rekommendationerna. En viktig nyhet är dock att de nya rekommendationerna fokuserar mer på vilka matvanor som är bra för hälsan än på betydelsen av enskilda näringsämnen.
Förslaget går ut på remiss i höst.

LÄS HÄR ...! också :-)

Inga kommentarer: