onsdag 24 april 2013

Annorlunda Barn- och utbildningsnämnd ... med avslut

Som tidigare framkommit slutar vår Förvaltningschef sin tjänst efter drygt sju års utomordentligt arbete. Att hennes tjänst har sammanfallit med mina fem och ett halvt år som ordförande, gör det speciellt för mej. Brukar säga att hon är ”min förvaltningschef”, jag var ju med och anställde och vi har haft många glada och tuffa dagar tillsammans.  

Nämnden avtackade med en av ordförande inköpt Låda med Monas favoriter! Själv tackade jag även med eget paket …

Nämnden startade med att Karina talade om vad som gäller. ”Hur vi motarbetar trakasserier, kränkningar och diskriminering utifrån religiös tillhörighet.” Vi från oppositionen ville ha en diskussion i nämnden utifrån hur man inom förskolan hanterat Lucia, Jul och nu senast Påsk, som också uppmärksammats i media … men någon diskussion fick vi inte.

Majoriteten ansåg att vi skulle informeras, de ville inte att det skulle bli något ”prat”!

Vår Jämställdhetsstrateg avslutade med att Tacka för sig, ska börja nytt arbete redan i juni. Jag visste att hon skulle sluta, men antog att det handlade om en senare tidpunkt.

Fritidsgården ”Chill” var först på dagordningen .. men majoriteten var inte klara med texten i handlingarna, så de ville återremittera. Skäl …”Handlade om öppettider och delar i texten” . Vi hade en bra diskussion, där vi även skickade med en del förslag från oppositionen.

Beslut togs om ”Riktlinjer för Kulturskolan”.  Där blev det diskussion om Avgifterna. Och om den Sociala Investeringsfonden. Jag vill bara säga … det finns ”Kriterier för ansökan”. De är beslutade i kommunstyrelsen, jag återkommer … när KF beslutat.

Inga kommentarer: