onsdag 3 april 2013

Vi skrev en motion, för över ett år sen!… instämplad i kommunen 15 februari 2012. På kommunfullmäktige i går fanns den på dagordningen … ”Handläggningstiden för motionen förlängs till juni 2013.”

När den skrevs var allting väldigt osäkert … När skulle de bli ombyggnad? Hur skulle det bli? Skulle Liljedalshemmet säljas, till vem i så fall?
NU känns allt, om möjligt, ännu ovissare! Hur länge ska vi vänta, vänta och vänta på svar … och vad är det vi väntar på nu? Är det någon som vet, tro?

Motion
Ta fram ett kostnadsförslag på ett nybggnadsalternativ av Särskilt boende innan beslut tas om Liljedalshemmet.
Liljedalshemmet har funnits på agendan åtskilliga gånger under åren, majoriteter har skiftat, det har tagits beslut och det har ombeslutats utan att kommunen kommit fram till ett definitivt ställningstagande. Landstinget som äger Liljedalshemmet har för flera år sedan tagit beslut om att sälja fastigheten. I Gnesta har vi vägt fördelar mot nackdelar när det gäller att köpa eller fortsätta att hyra.

Ett inriktningsbeslut är nu taget i Socialnämnden som innebär att kommunen  hyr lokalerna, dels till särskilt boende och dels till kontorslokaler. Förvaltningen har i uppdrag att ta fram underlag för beslut i kommunstyrelsen.
Socialnämnden beslöt i november:

”Uppdra åt förvaltningen att i samarbete med Gnesta Förvaltnings AB skyndsamt åtgärda behov av temporära lokaler för hälso- och sjukvård, hemtjänst samt stödverksamhetens administration.”

·        Centerpartiet föreslår att det vid ställningstagandet på kommunstyrelsen även finns med ett nybyggnadsalternativ.

·        Liljedalshemmet föreslås användas som kontorslokaler eller allra helst byggas om till ungdomsbostäder.

Dessa tankar har funnits hos oss i Centerpartiet ända sen Ekhagen blev färdigt. Det blev så bra, både för de boende och för personalen. Marklägenheter är, enligt vårt synsätt, ett måste när man inte är så rörlig längre. Vi vet alla att utevistelse är nödvändigt för att må bra.

2012-02-10
Håkan Ekstrand (C)
Ingalill Fredriksson (C)

Inga kommentarer: