måndag 22 april 2013

Sex timmar kommunstyrelse ... med Alice 12 dagar

En riktig trivsam föreställning, även om vi minsann inte var ense om allt. Vi hade ånyo ärendet om en ”Social investeringsfond” på dagordningen, den här gången med riktlinjer och kriterier för ansökan. Vi är alla överens om att fondens syfte är gott … men att konfiskera medel för arbetslösa ungdomar och lägga in i fonden.
För att sen, som majoriteten säger, lägga dessa pengar för att tillskapa en Social Investeringsfond … där man sen ska söka pengar för projekt ”arbetslösa ungdomar! Helt obegripligt!

En ”ny arbetsmarknadsenhet” ska startas upp. Vi hade för några år sen Arbetscentrum, som avvecklades 2007, delvis för att vi då hade en låg arbetslöshet i kommunen. Majoriteten högg omedelbart … det var ju vi som avvecklat fastän det fortfarande fanns arbetslösa! Men Linda som utrett sa, att hon inte hade kunnat hitta något nedläggningsbeslut. 

Helt korrekt, arbetscentrum flyttade till Stödverksamheten … och "försvann".

Centerpartiets motion angående Miljökompensering bifölls … och vår motion om Miljöledningssystem ansågs besvarad eftersom majoriteten efter sen vi lämnat in motionen startat arbetet  med en Miljö- och hållbarhetsplan
.
Och sen var det ”Nya riktlinjer för e-post” … då startade den verkliga diskussionen. Hm, typisk cykelställsfråga … men vi vill alla ge så bra service till Gnestaborna som vi bara kan. Det fanns funderingar, men självklart löser vi det!

Inga kommentarer: