onsdag 3 april 2013

ÅTERREMISS!


Inget annat kunde egentligen komma på fråga än att återremittera de ärenden som tog 600 00 kronor från arbetet med ungdomsarbetslösheten och la in i en Social Investeringsfond.

SVMP flyttade även 400 000 kronor, som fanns på kontot ”tidiga insatser på hemmaplan”, till fonden.

På kommunfullmäktige i går fanns ett framskrivet beslut om att tillskapa en Social Investeringsfond, men också att man SEN … eventuellt till nästa KF, skulle ta fram riktlinjer och kriterier för hur den sociala fondens medel får användas.

Trots avsaknad av regler för fonden framkom det under mötet i går att Socialnämnden redan ansökt om pengar från fonden till projektet för arbetslösa! De har blivit lovade … … …!
Jag frågade om det ska tillföras pengar årligen till fonden? … och
Vem som ska ta besluten, om utbetalning från fonden? … fick inga svar!


Med så mycket oklart ansåg jag att det rätta var att återremittera dessa ärenden och återkomma när man tagit fram regler för fonden!

Som ersättare i KF får jag inte yrka, men Ingrid som också var delaktig i ärendet … yrkade. Voteringen visade att alla tre ärenden, som ingick i pengaomflytten  minoritetsåterremitterades.

Inga kommentarer: