söndag 28 april 2013

Centerkvinnornas Maktdagar ...


Maud Olofsson ......
Om Ni som inbjöds bara hade haft en ljudfil från mötet, i förväg, hade Ni också varit där. Även om nu huset på Snickarbacken hade sin begränsning, så hade just Du Centerkvinna fått plats! Ja, ni vet det där med hjärterum ...

Vi lyssnade, diskuterade och smidde planer inför valet nästa år. Två fantastiska dagar som gav oss alla en speciell känsla i kroppen. Här kommer ett Axplock av vad vi står för, hoppas att även Du vill vara med och jobba med våra frågor:

Ja, vilka är vi i Centerkvinnorna: Startades 1932, är Sveriges största kvinnoförbund, som haft Sveriges första kvinnor på posterna: Partiledare, utrikesminister och jämställdhetsminister. Karin Söder, Maud Olofsson, Annie Lööf och Karin Andersson.

1966 valdes centerkvinnan Karin Andersson in i Stockholms kommunfullmäktige och 1970 tog hon plats i riksdagen. Under sina många år som ledamot var hon bland annat expert i statens jämställdhetsdelegation, FN-delegat och ledamot av Europarådet.
1979 blev hon statsråd med ansvar för invandrings- och jämställdhetsfrågor i den andra Fälldinregeringen. Under denna period stiftades vår första jämställdhetslag, Jämställdhetsombudsmannen inrättades och grunden lades för den familje- och jämställdhetspolitik med bland annat utbyggd barnomsorg som många i dag ser som självklar.

En kraft för jämställdhet … ”Centerkvinnorna är ett politiskt kvinnoförbund som vågar tänka nytt, som i vår nya barn- och föräldraförsäkring med 34 konkreta politiska förslag.” säger Veronica

En barn- och föräldraförsäkring för alla familjer … Öppna barndagar, delat föräldraansvar från början, minst 90 dagar med vardera föräldern, förenkla föräldraskapet för alla, omsorg av små barn och flexibel barnomsorg och barnvänligt arbetsliv!

Gender budgetering är ett hållbart val … ”Säkerställer budgeten att resurser och insatser fördelas och utformas likvärdigt för kvinnor och män, pojkar och flickor?”

ÅSA BERGH … tillsammans med Andreas och Bosse UNDERHÖLL! Lyssna HÄR på ”Ullrika från Västergöhl”

EDNA ERIKSSON … Hon är en fantastisks tillgång när det gäller att förändra Världens syn på mångfald och likabehandling. HÄR kan ni hitta och engagera Edna.

Låt inte medierna göra om dig. Förändra dem istället … Jenny Rönngren visade på hur det kan se ut. Stämmer rubriken med innehållet i artikeln!? Är mediabilden jämställd?

Sist citerar jag vår partiledare Annie Lööf ”Jag är övertygad om att Centerpartiets politiska grundidéer om ett friare, tryggare och grönare samhälle är de bästa utgångspunkterna för en långsiktigt hållbar utveckling av vårt samhälle.”

Inga kommentarer: