måndag 15 april 2013

Inriktning och uppdrag för fritidsgården Chill ...


Barn- och utbildningsnämnden uppmanades av KF att utforma en plan för Chill, som skulle innehålla mål och inriktning … och ska sen presenteras för KF den 17 juni 2013.


Och den nya organisationen ska sen träda i kraft 1 augusti. På presidiet fick jag ett utkast, som vi diskuterade och jag visste redan då att majoriteten inte hunnit diskutera färdigt. Det dokument jag nu har finns förändringar gjorda, men inget är klart förrän beslutet är taget. Ja, det är ju så att det kommer att vara beslutet från den 17 juni som gäller.

Jag tycker fortfarande att dokumentet är för långt, för många ord. Man borde kunna hålla sig till en A4 … och där få plats med ett inriktningsbeslut och ge ett uppdrag. Vi har en skolplan som har ett format så att man kan ha det, fullt läsbart, på en anslagstavla. Tänk så bra om man där också kunde anslå ”Chill” på samma anslagstavla. Lättillgängligt …!

Alla ni som är intresserade av ungdomarnas fritidsverksamhet på Chill, gå in och läs i handlingarna till Barn- och utbildningsnämnden … finns HÄR senare i dag eller i morgon. Hör sen av er till någon av oss politiker i nämnden … HÄR hittar ni oss … med frågor och synpunkter!

Inga kommentarer: