söndag 14 april 2013

Googlade på Valberedningsarbete ... hittade!


"Analysera kandidaternas styrkor och svagheter och jämför med kravprofilerna.
Välj ut de mest lämpliga. Se till att förslaget är balanserat. Skriv en motivation för var och en av dem." ... borde vara en självklarhet i ALLA sammanhang. 


"Valberedningen och dess arbete
En förening blir inte bättre än sina ledare. Att hitta rätt personer till styrelsen och andra valda funktioner är därför ett mycket viktigt arbete. Det är valberedningens uppgift."
"Gången i valberedningsarbetet kan se ut ungefär så här:
 1. Undersökning: Diskutera med styrelsen och andra funktionärer för att få fakta, synpunkter och förslag. Glöm inte att fråga om framtidsplaner, kommande stadgeförändringar m.m. som leder till nya behov eller på annat sätt kan påverka valen.
 2. Analys:
  1. Fastställa utgångsläget. Vilka avgår? Vilka sitter kvar ytterligare något år? Vilka kandiderar igen? Vilka håller inte måttet eller har suttit för länge?
  2. Klargöra vilka poster och funktioner som blir vakanta.
  3. Fastställa kravprofiler. Vilka funktionärer kommer att behövas och vilka egenskaper och kompetenser behöver de som individer och som grupp?
 3. Inhämta förslag på lämpliga kandidater från medlemmarna. Valberedningen kan också föreslå egna kandidater.
 4. Kolla kandidater: Gör en lista på alla föreslagna kandidater. Kontrollera att alla verkligen kandiderar. Intervjua kandidaterna vid behov.
 5. Analysera kandidaternas styrkor och svagheter och jämför med kravprofilerna.
 6. Välj ut de mest lämpliga. Se till att förslaget är balanserat. Skriv en motivation för var och en av dem.
 7. Framför förslaget på årsmötet. Motivera det. Ibland skickas förslaget också ut i förväg."    

Inga kommentarer: