torsdag 25 april 2013

Riksdagsja till mer matte i skolan ...

I flera media kan vi läsa att det kommer att bli fler mattetimmar i årskurserna 1-3 från i höst. Riksdagen har sagt ja till ett förslag om att öka antalet undervisningstimmar i matematik med 120 timmar. Syftet är, enligt undersökningar, att hejda sjunkande kunskaper i ämnet.

”De nya timmarna riktas in på de yngre barnen för att tidigare upptäcka problem och svårigheter. En följd av nyordningen blir att den sammanlagda undervisningstiden i grundskolan utökas med 120 timmar.”… BRA! … men kanske inte det enda sättet till ökad mattekunskap.

Man ska självklart också motivera för eleverna varför de ska lära sig räkna, för visst vill vi bara lära oss det vi har verklig nytta av?


Inga kommentarer: